JWP Społecznie Odpowiedzialni

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, iż Grupa JWP rozpoczęła proces wdrażania strategii Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego (CSR – Corporate Social Responsibility) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Poszukujemy synergii pomiędzy trzema obszarami funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa: ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym.
Projekt „JWP – Społecznie Odpowiedzialni” jest najnowszą inicjatywą Grupy JWP (w skład której wchodzą; JWP Rzecznicy Patentowi, JWP Adwokaci i Radcowie prawni, Fundacja JWP), która zyskała wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [PARP – przyp. red.] jako Instytucji Realizującej dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Dlaczego biznes społecznie odpowiedzialny?

 

„JWP – Społecznie Odpowiedzialni” zakłada działania realizowane w trzech obszarach (środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa, działanie na rzecz społeczeństwa) zgodnie z politykami horyzontalnymi: równych szans, zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa informacyjnego, rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia.

Przy realizacji projektu pomagają nam wyspecjalizowani konsultanci z firmy Synergy4m.

Więcej informacji o projekcie „JWP – Społecznie Odpowiedzialni” znajdą Państwo w dedykowanym portalu CSR.JWP.PL

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Zgadzam się
x