O Fundacji

CELE


  • Prowadzimy działalność edukacyjną i szkoleniową wspomagającą rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
  • Organizujemy szkolenia, seminaria, warsztaty i konferencje służące wymianie doświadczeń i informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
  • Docieramy do jak najszerszego grona odbiorców poszczególnych sektorów rynku poprzez popularyzację wiedzy na temat własności intelektualnej i  przemysłowej
  • Prowadzimy działania mające na celu wspieranie młodych talentów oraz rozwoju innowacyjności
  • Współpracujemy z innymi podmiotami gospodarczymi celem krzewienia wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
  • Działamy na rzecz kształtowania świadomości przedsiębiorców z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej oraz innowacyjności

MISJA


Fundacja JWP Pomysł? Patent. Zysk! stawia sobie za nadrzędny cel upowszechnianie wiedzy na temat skutecznej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, jako narzędzia wzmacniania pozycji rynkowej firmy i jej produktów oraz wspieranie inicjatyw służących podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki.

LUDZIE


Dorota Rzążewska
Dorota Rzążewska
Fundator Fundacji JWP|radca prawny|krajowy i europejski rzecznik patentowy|arbiter ds. domen internetowych .pl & .eu
Wyznacza kierunki i programy działania Fundacji JWP oraz bierze aktywny udział w realizowanych przez Fundację JWP programach edukacyjnych.
Magda Rzążewska
Magda Rzążewska

Magda pełni funkcję prezesa Fundacji JWP. Odpowiada za zarządzanie Fundacją JWP i realizację programów działań wyznaczonych przez Fundatora i Radę Programową. Odpowiada za zobowiązania Fundacji związane z podejmowanymi w  związku z realizacją celów statutowych działaniami.

Gabriela Małecka
Gabriela Małecka

Gabriela pełni funkcję dyrektora biura Fundacji JWP. Odpowiada za realizację i koordynację działań w ramach realizowanych przez Fundację programów,w  tym zwłaszcza prowadzonych szkoleń i warsztatów edukacyjnych. Kieruje pracami zespołów projektowych i biurem Fundacji.

RAPORTY


Zapraszamy do zapoznania się z raportami dotyczącymi działalności Fundacji JWP Pomysł? Patent. Zysk! Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Zgadzam się
x