Akademia JWP
Akademia JWP

Bądź konkurencyjny! Myśl strategicznie! Chroń własność intelektualną i przemysłową!

 

Akademia JWP to program szkoleń dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – różnych branż. Mają one na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm na rynku poprzez wdrożenie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej jako długofalowej strategii biznesowej.

Szkolenia mają na celu przybliżenie zagadnień ochrony własności przemysłowej i dobrych praktyk w tej dziedzinie w wybranych branżach. Szkolenia adresowane są do kadry zarządzającej, pracowników działów badań i rozwoju, działów marketingu i  działów prawnych odpowiadających za ochronę i zarządzanie własnością przemysłową w firmie. Program szkoleń kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej biorąc pod uwagę specyfikę branży. Podczas szkoleń zagadnienia teoretyczne omawiane są w sposób przystępny także dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego oraz ilustrowane są dużą ilością przykładów zaczerpniętych z praktyki. Program szkoleń dotyka w ujęciu przekrojowym najważniejszych zagadnień z  zakresu ochrony własności przemysłowej z jakimi stykają się lub mogą się stykać pracownicy firm danej branży w ich codziennej pracy. Podczas szkoleń omawiane są zarówno kwestie związane z  uzyskiwaniem i zarządzaniem prawami wyłącznymi (znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty, wzory użytkowe, domeny, prawa autorskie), jak również zagadnienia z zakresu naruszeń dóbr niematerialnych oraz nieuczciwej konkurencji.

Szkolenia mają charakter ośmiogodzinnych interaktywnych zajęć i  przewidziane są dla grup 20-50 osobowych. Udział w szkoleniu jest płatny.

Wykładowcami Akademii JWP są praktycy – krajowi i europejscy rzecznicy patentowi, radcowie prawni, adwokaci, konsultanci różnych dziedzin posiadający bogatą wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowcy ci aktywnie działają w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach branżowych oraz biorą udział w licznych konferencjach i  seminariach.

Czytaj więcej
Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Zgadzam się
x