Innowatorzy Mazowsza wybrani!

Nowoczesne metody leczenia nowotworów, badania nad technologiami opartymi na OZE czy też monitoring upraw rolnych dzięki specjalnej aplikacji internetowej to tylko wybrane projekty, które zwróciły uwagę Kapituły tegorocznej edycji Konkursu Innowator Mazowsza. Wczoraj już po raz dziewiąty nagrodzono laureatów w kategoriach – Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec. Partnerami wydarzenia były Fundacja JWP i kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi.

Od pierwszej edycji konkurs Innowator Mazowsza cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku wpłynęło 30 zgłoszeń, z czego 11 w kategorii Młoda Innowacyjna Firma i 19 w kategorii – Innowacyjny Młody Naukowiec. Spośród nich wybrano w sumie sześciu laureatów i przyznano pięć wyróżnień.W gronie tegorocznych laureatów znalazło się siedmiu naukowców i cztery firmy (fot. Sebastian Rudnicki)

Kategoria Innowacyjny Młody Naukowiec

I miejsce i nagrodę w wysokości 15 tys. zł otrzymała dr Iga Wasiak za pracę „Nanocząstki polisacharydowe jako nośniki leków – otrzymywanie, separacja, właściwości fizykochemiczne i biologiczne”.

II miejsce i 12,5 tys. zł przyznano dr Magdalenie Mazurek-Budzyńskiej za pracę „Poli(estro-węglany) i poliuretany otrzymywane z surowców odnawialnych – pochodnych kwasu węglowego”.

Drugie miejsce w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec przyznano dr Magdalenie Budzyńskiej Mazurek (fot. Sebastian Rudnicki)

Z kolei laureatem III miejsca i nagrody w wysokości 10 tys. zł został dr Rafał Adam Pietruszka za pracę „Otrzymywanie i charakteryzacja ogniw fotowoltaicznych zawierających cienkie warstwy oraz nanosłupki tlenku cynku”.

Poza tym wyróżniono cztery osoby: Małgorzatę Bobrowicz („Wpływ inhibitorów deacetylaz histonów na regulację cząsteczki CD20 w komórkach nowotworowych”), dr Pawła Dębskiego („The optimisation of quantitation assays. Optymalizacja ilościowych oznaczeń diagnostycznych”), dr Roberta Markiewicza („Znakowanie wodne sygnałów fonicznych w dziedzinie częstotliwości”) oraz dr Małgorzatę Moczkowską („Zmiany kruchości mięsa wołowego w zależności od stopnia degradacji białek”).

Kategoria Młoda Innowacyjna Firma

Kapituła przyznała I nagrodę i 25 tys. zł spółce SatAgro za aplikację internetową SatAgro umożliwiającą wykorzystanie zdjęć satelitarnych w monitoringu upraw rolnych i rolnictwie precyzyjnym.

II nagrodę (15 tys. zł) otrzymała spółka PelviFly za zdalną usługę rehabilitacji mięśni dna miednicy.

Natomiast III nagrodę (10 tys. zł) otrzymała firma VERS Produkcja Sp. z o.o. za system rekuperacyjny dla autobusów miejskich oparty na technologii superkondensatorów.

Zdobywcą wyróżnienia w tej kategorii jest firma uAvionics Technologies Sp. z o.o. za bezzałogowy system latający do inspekcji przemysłowychh i usługę – przemysłowe obloty bezzałogowe.

Źródło: www.innowacyjni.mazovia.pl

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Zgadzam się
x