Innowatorzy Mazowsza wyłonieni!
Już po raz 10 samorząd województwa mazowieckiego nagrodził najbardziej kreatywnych naukowców i firmy tytułem „Innowator Mazowsza”. Wśród uhonorowanych pomysłów są m.in. nowatorskie rozwiązania z branży inżynieryjnej, rehabilitacji i medycyny. Konkursowi partnerowały Fundacja JWP i Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjny Młody Naukowiec i Młoda Innowacyjna Firma. Podczas dziesiątej edycji programu wpłynęło w sumie 55 zgłoszeń – 13 w kategorii dla firm i 42 – naukowców. Spośród nich kapituła po ocenie merytorycznej wyłoniła w każdej kategorii laureatów trzech miejsc oraz przyznała wyróżnienia.

W kategorii Młoda Innowacyjna Firma I nagrodę (25 tys. zł) otrzymała firma QuickerSim Sp. z o.o. za rozwój oprogramowania do symulacji procesów cieplno-przepływowych oraz usługi konsultingowe. II nagroda (15 tys. zł) została przyznana firmie „Koordynacja” Strzecha Mariusz za produkty oferowane w branży rehabilitacji, ortopedii, podologii. III nagroda (10 tys. zł) przypadła firmie Salloytech Sp. z o.o. za technologię produkcyjną obróbki nadstopów niklu i stopów tytanu metodami niekonwencjonalnymi i procesami specjalnymi na potrzeby przemysłu lotniczego.

W kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec przyznano I nagrodę (15 tys. zł) dr. Adamowi Oknińskiemu za pracę Dobór parametrów i optymalizacja rakiet sondujących oraz ich zespołów napędowychII nagrodę (12,5 tys. zł) otrzymał dr Wojciech Krauze za pracę Metoda numerycznej analizy fazowych mikroobiektów biologicznych w układzie tomografii optycznej z ograniczonym zakresem kątowym projekcji, a III nagrodę (10 tys. zł) – dr Maciej Trusiak za pracę Przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych z zastosowaniem transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby polowych optycznych metod pomiaru.

Listę wyróżnionych firm i osób można znaleźć tutaj.

Po raz kolejny Fundacja JWP i Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, jako partnerzy Konkursu Innowator Mazowsza, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ufundowały szkolenia i porady dla najlepszych młodych naukowców z Mazowsza.

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Zgadzam się
x