Współpraca z Fundacją Kobiety Nauki

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż Fundacja JWP nawiązała współpracę z Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki, która poprzez zawierane porozumienia o współpracy i partnerstwie  stara się rozwiązywać problemy naukowczyń, m.in. prowadząc poradnictwo w m.in. zakresie prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki powstała w  2012 roku w celu inicjowania i propagowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania karier polskich naukowczyń oraz promocji wyników badań polskich badaczek. Jednym z bardziej istotnych obszarów jej działania jest rozwijanie i  umacnianie postaw równościowych, ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania różnic w zakresie awansu i karier zawodowych kobiet i mężczyzn.

Wśród podjętych przez Fundację inicjatyw wymienić należy autorski projekt pod hasłem „Kobiety-Ekspertki”, którego celem jest stworzenie bazy ekspertek (naukowczyń, specjalistek, praktyczek), wszelkich dziedzin, dla świata mediów, trzeciego sektora oraz władz publicznych. Ma to służyć przede wszystkim promocji naukowej i fachowej wiedzy oraz doświadczenia Polek (www.ekspertki.com). Obecnie baza liczy ponad 120 ekspertek.

Kolejnym przedsięwzięciem Fundacji jest konkurs zatytułowany „Innowacja jest Kobietą”, do którego zapraszamy młode badaczki mogące pochwalić się innowacyjnym rozwiązaniem. Jego III edycja została rozstrzygnięta na początku marca 2014 roku. Zwycięski projekt autorstwa Kamili Stokowa-Sołtys, asystentki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczy zastosowania antybiotyku bacytracyny w preparatach antywirusowych autorstwa. Dzięki współpracy Fundacji z Agencją Promocyjną „Inventor” będzie on prezentowany podczas XVII Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2014” w Moskwie.

Polska Sieć Kobiet Nauki dotychczas objęła patronatem liczne wydarzenia naukowe, oraz publikacje, została także zaproszona jako partner współpracujący do koordynowanego przez Uniwersytet Jagielloński, w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim oraz Ostfold University College, międzynarodowego projektu badawczego finansowanego z mechanizmu norweskiego Innovative Gender as a new source of progress, którego realizacja planowana jest na lata 2013-2016. Nasze zadania mają docelowo mieć dwojaki charakter: badawczy oraz popularyzatorski.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim przez działalność informacyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą, a  także, jak dotychczas, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz partnerami reprezentującymi sektor prywatny.

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Zgadzam się
x