Ochrona własności przemysłowej – nabór wniosków o dofinansowanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dotyczący uzyskania dofinansowania na ochronę własności przemysłowej.  Nabór wniosków, które mogą składać przedsiębiorstwa z sektora MŚP, potrwa od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 roku.
a
W ramach dofinansowania preferowane są dwa rodzaje projektów obejmujące:

  • uzyskanie ochrony własności przemysłowej (patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia działań przygotowujących do procesu komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem;
    a
  • realizację ochrony własności przemysłowej zawierające działania związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej.

Planowana minimalna wartość projektu to 10 000 zł, maksymalna – 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania wynosi do 50% wartości (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu). Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Więcej informacji (w tym niezbędne do złożenia wniosku dokumenty) znajduję się na stronie PARP.

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Zgadzam się
x