Praktyczne aspekty ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej
21
mar
2015
Cel szkolenia:
Przybliżenie uczestnikom szkolenia tematyki związanej z własnością intelektualną i przemysłową ze szczególnym uwzględnieniem tematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, prawa do firmy , ochrony własności intelektualnej w Internecie i naruszeń tychże.Uczestnicy szkolenia:
Uczestnikami szkolenia będą osoby z różnych sektorów rynku, nie będący specjalistami z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
KORZYŚCI
Podczas szkolenia wykładowcy przedstawią podstawy prawne oraz zwrócą szczególną uwagę na aspekty praktyczne ochrony własności intelektualnej przemysłowej, a każdy z poszczególnych bloków wykładowych zostanie poparty wieloma przykładami.
Spotkanie będzie miało formę warsztatową – interaktywną, co pozwoli na swobodną dyskusję i da możliwość odniesienia się do konkretnych problemów zgłaszanych przez uczestników w toku szkolenia.
PROGRAM
1 dzień szkolenia9:00-10.30 ABC ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

 • Przedmiot własności intelektualnej i przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych, wzorów przemysłowych, domen internetowych, prawa autorskiego, prawa do firmy
 • Znak towarowy i wzór przemysłowy – definicja przedmiotu
 • Rodzaje i funkcje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych
 • Co daje nam prawo wyłączne na znak towarowy/ wzór przemysłowy?

10:30-10.45 przerwa na kawę

10:45-12:30 Znak towarowy i wzór przemysłowy

 • Terytorialny zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych- tryb krajowy, wspólnotowy i międzynarodowy
 • Prawa, obowiązki i ograniczenia
 • Czy warto chronić własność intelektualną i przemysłową?

12:30-13:00 przerwa na lunch

13:00-14:30 Prawa autorskie i prawa pokrewne

 • Charakterystyka utworu i jego rodzaje
 • Twórca i jego prawo do utworu
 • Rozporządzanie prawami autorskimi (umowy)
 • Pola eksploatacji utworu

14:30-14:45 przerwa na kawę

14:45-16:30 Prawa autorskie i prawa pokrewne c.d.

 • Czym jest inspiracja, a czym plagiat?
 • Roszczenia dot. autorskich praw majątkowych i praw osobistych
 • Odpowiedzialność karna

2 dzień szkolenia

9:00-11:00 Ochrona własności intelektualnej w Internecie

 • Domeny Internetowe
 • Strony www
 • Google Adwords
 • Pobieranie plików w Internecie

11:00-11:15 przerwa na kawę

11:15-13:00 Naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, prawa do firmy
 • Roszczenia przysługujące uprawnionemu z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji

13:00-13:45 przerwa na lunch

13:45-16:00 Towar podrobiony

 • Naruszenia praw wyłącznych do znaku towarowego i wzoru przemysłowego
 • Roszczenia w sprawach dotyczących podróbek
 • Definicja towaru podrobionego
 • Skutki obecności podróbek na rynku
 • Ochrona na granicy
 • Podsumowanie dyskusja

16:00-16:05 Zakończenie, wręczenie certyfikatów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
W ramach uczestnictwa zapewniamy również: materiały drukowane, lunch, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, woda, soki, ciastka) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.Godziny zajęć:
Dzień I 09:00 –  16:30
Dzień II 09:00 –  16:00Miejsce:
BATIDA
ul. Marszałkowska 53 (Plac Konstytucji)
02-017 Warszawa
Informacje i rejestracja na: www.novaskills.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Zgadzam się
x