Przygotuj się na nowy system ochrony patentowej w Europie (#UPC) – strategie i procedury w praktyce.
Pokaż na mapie
Przygotuj się na nowy system ochrony patentowej w Europie (#UPC) – strategie i procedury w praktyce.
Data i Godzina: 2023-03-07 | 10.00
Miejsce: Online
Dla kogo:

 

 • przedsiębiorców i pracowników firm działających w Polsce i na rynku europejskim (działy prawne, B+R);
 • pracowników uczelni wyższych;
 • pracowników instytutów badawczo-naukowych.

 

 • poznasz kluczowe różnice między patentem europejskim a patentem o jednolitym skutku i świadomie
      wybierzesz optymalną strategię;
 • dowiesz się jak maksymalnie wykorzystać okres przejściowy (1.03.2023 -31.05.2023);
 • zapoznasz się z wzorem wniosku Opt-Out i zyskasz okazję do zadania indywidualnych pytań;
 • poznasz strategie obrony i egzekwowania swoich praw w nowym systemie jednolitej ochrony patentowej oraz dowiesz się jak będzie działać Jednolity Sąd Patentowy;
 • dzięki zdobytej wiedzy na temat bezpiecznego wprowadzania produktów na rynki europejskie, unikniesz poważnego ryzyka naruszenia patentów europejskich w nowym systemie.

 

Opis:

 

Zgodnie z zaprezentowanym planem od 1 marca 2023 roku rozpocznie się 3 miesięczny okres przejściowy tzw. sunrise period, w którym zgłaszający będą mogli zdecydować o procedowaniu zgłoszeń w ramach starego lub nowego systemu.

Nadchodzący czas warto wykorzystać na poznanie nowych zasad oraz związanych z nim szans, zagrożeń oraz kosztów, a także na podjęcie działań, które pozwolą skorzystać z nowego systemu w sposób najkorzystniejszy finansowo i bezpieczny.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego eksperci Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi przedstawią wszystkie istotne aspekty podejmowanych decyzji i najkorzystniejsze praktyczne rozwiązania. 


Prelegenci:

             

                                                                        

              Piotr Godlewski                                                                 dr Tomasz Gawliczek

     krajowy i europejski rzecznik patentowy                                 radca prawny, rzecznik patentowy

        wspólnik, JWP Rzecznicy Patentowi                                          JWP Rzecznicy Patentowi

 


 

Program:

 

 • Prawne podstawy funkcjonowania Jednolitego Sądu Patentowego (prawo międzynarodowe, prawo unijne, prawo krajowe);
 • Rozporządzenie UE nr 1257/2012 wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia
  jednolitego systemu ochrony patentowej – zarys regulacji;
 • Struktura Jednolitego Sądu Patentowego oraz jego właściwość miejscowa i rzeczowa;
 • Język patentu, język sądu czy język stron postępowania? – omówienie kwestii lingwistycznych w postępowaniach
  przed Jednolitym Sądem Patentowym;
 • Podstawowe zasady proceduralne obowiązujące przed Jednolitym Sądem Patentowym (tok postępowania, środki dowodowe, koszty);
 • Zabezpieczenie dowodów i zabezpieczenie roszczeń – specyfika poszczególnych regulacji;
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych – czy Jednolity Sąd Patentowy będzie przysłowiowym „El Dorado” dla uprawnionych z patentów europejskich?
 • Wyrok i co dalej? – procedura odwoławcza i egzekwowanie orzeczeń wydanych przez Jednolity Sąd Patentowy;
 • Problem tzw. double patenting (relacja pomiędzy patentem europejskim o jednolitym skutku a patentami krajowymi);
 • Jak budować strategię wprowadzania na rynek nowego produktu w kontekście systemu jednolitego patentu europejskiego?
  (key insights z polskiej perspektywy)

 

 • Time Line – czyli gdzie znajdujemy się dnia 7 marca 2023 roku w kontekście wejścia w życie nowych przepisów;
 • Zarys aktualnie obowiązującej procedury zgłoszeniowej przed Europejskim Urzędem Patentowym – terminy, specyfika, koszty;
 • Okres przejściowy (marzec - maj 2023 r.) - jakie instrumenty będzie posiadał Zgłaszający/Uprawniony wraz z rozpoczęciem tego okresu i co jeszcze można zrobić, gdy nie zostały złożone stosowne wnioski decydujące o losach zgłoszeń i patentów EP?
 • Pełnomocnik przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz Jednolitym Sądem Patentowym;
 • Wniosek Opt-Out (kluczowa decyzja w zakresie strategii patentowej na przyszłość) – szczegóły;
 • Wniosek o jednolity skutek patent europejskiego - szczegóły;
 • Tłumaczenia opisów patentowych – nowe zasady, koszty (case study)
 • Specjalne regulacje dotyczące pierwszej opłaty okresowej za patent europejski o jednolitym skutku
  - aktualne zasady wnoszenia opłat vs. nowe przepisy, wysokość opłat urzędowych za utrzymanie ochrony;
 • Walidacja patentu EP w 17 krajach vs. jednolity skutek (case study)
 • Kluczowe różnice pomiędzy patentem europejskim i patentem europejskim o jednolitym skutku – porównanie procedur.

Podsumowanie, wnioski


 

Warunki uczestnictwa:

 

 

Zgodnie z regulaminem, poniższe stawki dotyczą kosztu udziału 1 osoby.

Klienci Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi - opłata 400 PLN netto/492 PLN brutto od osoby (KOD RABATOWY: KLIENT).


Warunki uczestnictwa w szkoleniu szczegółowo określa regulamin. -> REGULAMIN.

Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań.

Materiał edukacyjny stanowi prezentacja w w pliku pdf-  wysłana po szkoleniu na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w pliku pdf.

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na numer konta: 02 1020 1013 0000 0402 0242 4182

W tytule przelewu wpisz: imię, nazwisko, podmiot oraz kod rabatowy [kod dot. tylko organizacji partnerskich].

Każda 3 i kolejna osoba reprezentująca ten sam podmiot (np. tą samą firmę) otrzymuje 10% rabatu od wskazanej ceny powyżej.

Aby skorzystać z rabatu związanego z wcześniejszą rejestracją na szkolenie należy w terminie do dnia 20.02.2023 roku wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy oraz wnieść opłatę za szkolenie w  terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia jednak nie później niż do 20.02.2023 roku.

W razie pytań skontaktuj się z nami, e-mail: gabriela.malecka@jwp.pl lub gabriela.malecka@jwp-fundacja.pl

Partner wydarzenia:

 

 

 

 

            

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Zgadzam się
x